Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via någon av nedastående möjligheter.

Slave Popovski – slave.popovski@gmail.com
Timotej –  +46(0)762 – 96 89 35

Referenspersoner

Stefan Rizell, Missionssekreterare – stefan.rizell@smyrna.se
Rolf Wernersson, Missionsföreståndare – rolf@credomusic.se
Pastor Mirce Andreev – mmbmirco@t-home.mk / Tel/fax. 389-70250826
Evangelical Church in the Republic of Macedonia
F. Ruzvelt 16
P. O. Box 704
1001 Skopje, MACEDONIA

Gåvor/Donationer

Smyrnaförsamlingen Göteborg PG 44080-0
Balkanhjälpen BG 5560-9853
Ange ”FARMEN Makedonien”.