Välkommen

På denna websida kan Du följa arbetet att fullfölja den vision och kallelse som "Göteborgarna" Slave och Danica Popovski och Timotej upplever.

Efter att Slave och Danica blev kristna och medlemmar i Smyrnaförsamlingen i Göteborg har de engagerat sig starkt för att sprida Evangelium och sociala insatser - både i Sverige bland sina landsmän från "f d Jugoslavien" och i Makedonien. Timotej blev en avgjord kristen efter att ha lyssnat på den kristna närradion i Smyrna Göteborg och har sedan dess engagerat sig i olika projekt tillsammans med Slave och Danica.

FARMEN - ett tilltal ifrån Herren - har gjort att man köpt in ett område för att brukas i jordbruk, djuruppfödning, bi-odlingar mm. Allt i ett syfte att ordna med sysselsättning och självförsörjning för f d missbrukare och att samtidigt hjälpa nykristna att växa i sin tro, att betjäna befolkningen i närområdet och hela Makedonien.

Pionjärerna satsar all sin tid och ekonomi och stöttas av bl a hemförsamlingen Smyrna i Göteborg och Balkanhjälpen i Lidköping som med glädje förmedlar gåvor till projektet. All ekonomisk hantering och uppföljning av projektet sker i samarbete med ledaren för den Evangeliska kyrkan - pastor Mirce Andreev i Skoplje, Makedonien.

Välkommen med Dina gåvor till Smyrnaförsamlingen Göteborg PG 44080-0 eller Balkanhjälpen BG 5560-9853 - ange FARMEN Makedonien.

 

Behov: Container

Container - Wikimedia Commons / KMJVem kan skänka oss en eller flera conteinrar?? Behoven av verktyg och maskiner för projektet FARMEN i Makedonien är stora - tanken är att fylla en eller flera containers och frakta ner och, att dessa containers kan fungera som materialbodar mm. Alla goda tips på gratis eller billiga containers i närheten av Göteborg är välkomna!

Konferens i Ohrid – 2017

Under våren 2017 hölls en konferens i Ohrid för kristet arbete i Makedonien – Gud bygger sin församling på Balkan!

Donate Now!

Start